combat

 1. xMel248
 2. Rhyfel
 3. Dipdoo
 4. TinySpaceFox
 5. lambui
 6. gobbldygook
 7. littleraskol
 8. YDVitamins
 9. Gurudo99
 10. Gurudo99
 11. Mile-High Hat
 12. Gurudo99
 13. xZexta
 14. Xamerzan
 15. macrollat
 16. LulItsIan
 17. Striker Hayabusa
 18. Gabaw
 19. BurgerMB
 20. Delsin7