weapon mod

 1. davoker
 2. Whitley_Chaperton
 3. Whitley_Chaperton
 4. Firepos19
 5. Externual
 6. ZaeranZero
 7. 777JackOfBlades
 8. SpazDiesFirst360.0
 9. dimitrius231
 10. GTG3000
 11. Axxroytovu
 12. Kitikira
 13. Nirrudn
 14. Nujuju299
 15. Surfeur18
 16. Lord Banri
 17. Zalerias
 18. leyhan