suggestions

 1. siksiksikki
 2. FastFlash
 3. Zam0207
 4. mendoskel
 5. Forg1ven1738
 6. Alphius
 7. vex33
 8. Phazz
 9. Razieluigi
 10. Lexyvil
 11. Folsee
 12. Eighted
 13. DeLares
 14. yehudigalpal
 15. yehudigalpal
 16. trashkuun
 17. ふんです
 18. Thrifty K
 19. TheFalseDemon
 20. Mr. Darkness