solved

 1. IronX5000
 2. Echo_Rose
 3. Rezetrx
 4. Pastukh
 5. MajorJosh
 6. TheWickedMesmerizer
 7. Spyro2545
 8. ryu3025
 9. staplesauce
 10. XtremelyEvilGumDrop
 11. vojta21212
 12. vojta21212
 13. archery713
 14. MissJade
 15. vojta21212
 16. vojta21212
 17. Coolguy123
 18. vlamer12
 19. Mrcapo
 20. punkfac3kid