errors

 1. Monkeygaming032
 2. brandonheys1
 3. Miikichuu
 4. ChasedInBlack
 5. themostgodlyepic
 6. jskipworth23
 7. Xaian
 8. BaldurAnthology
 9. PlatinumFrog
 10. razorx
 11. jay_web
 12. the_standart_nick
 13. Hypernight
 14. rkilburn81